HUISREGELS

highscore

HUISREGELS HIGHSCORE

Alle bezoekers van Highscore worden geacht om zich te houden aan het onderstaande huisreglement en dienen te allen tijde de instructies van onze medewerkers op te volgen. Highscore ontzegt toegang tot de locatie aan personen die naar oordelen van de medewerkers

(Team members en/of management van Highscore) onze huisregels niet hebben nageleefd of reeds eerder een entreeverbod opgelegd hebben gekregen.

Wij als familie entertainment centrum Highscore, vinden veiligheid belangrijk, voor zowel bezoeker als personeel. Daarom treffen wij wanneer nodig, passende maatregelen die nageleefd dienen te worden. Daarnaast willen wij u graag attenderen op ons cameratoezicht (24/7). Beelden worden opgenomen en indien nodig, gebruikt als bewijsmateriaal. Alle beelden worden opgeslagen. Bij het betreden van Highscore geeft u hiervoor automatisch toestemming.


• Bezoekers onder de 12 jaar dienen onder toezicht te staan van een begeleider.

• Highscore houdt te allen tijde het recht om personen c.q. groepen die overlast veroorzaken toegang te weigeren.

• Speelkaarten zijn geldig tot en met 12 maanden na het laatste oplaadmoment.

• Het is niet toegestaan om binnen Highscore te roken en/of eigen etenswaren en drinken mee te nemen(huis)dieren zijn niet toegestaan

• (Huis)dieren zijn niet toegestaan

• Tickets en speeltegoeden op speelkaarten worden in geen enkel geval uitgekeerd in contant geld.

• Ticketprijzen worden niet gereserveerd of geruild.

• Defecte ticketprijzen kunnen tot 3 dagen na uitgifte worden geretourneerd.

• Indien een automaat van Highscore niet naar behoren functioneert wordt het speelcredit teruggeplaatst op de speelkaart.

• In elk automaat zijn meerdere technische meters geïnstalleerd. Highscore kan hierdoor altijd de correcte gegevens achterhalen.

• Highscore medewerkers zijn bevoegd om een controle uit te voeren bij poging tot fraude.

• Gezicht bedekkende kleding of accessoires en hoofddeksels zijn omwille van de veiligheid niet toegestaan.

• Highscore is niet aansprakelijk voor diefstal en/of verlies van privébezittingen en/of speelkaarten.

• Bij vernieling, diefstal, ordeverstoring en/of seksuele intimidatie doen wij altijd aangifte bij de politie.

• Bij het verlaten van de locatie veroorzaak geen overlast. Denk aan onze buren.

• Bij klachten kunt u zich wenden tot klantenservice@highscore.nl

HIGHSCORE

BIJ HIGHSCORE

• Zijn gesloten kassasystemen aanwezig;
• Is een afstortkluis met inktbeveiliging aanwezig;
• Is een noodalarm aanwezig
• Geldt een verbod en controle op wapens;
• Geldt een verbod op drugs;
• Is meegebrachte etens- en drinkwaren niet toegestaan;
• Is een ID verplicht;
• Veroorzaken we geen overlast;
• Doen we altijd aangifte bij de politie wanneer er sprake is van vernieling, diefstal, orde verstoring of sexuele intimidatie.

Alle activiteiten worden opgenomen door camera’s | alle beelden worden opgeslagen.

HIGHSCORE